porno izle turk porno liseli porno cikolata cikolata v-pills v-pills v-pills

Evangelikální fórum
penzion Brno

Semináře

Každý z účastníků Evangelikálního fóra má možnost ve středu a ve čtvrtek navštívit volitelné semináře. Semináře se budou konat od 14.30 do 15.45 hod. Registrovat se na ně můžete předběžně při registraci či až při příjezdu na Fórum 

 

Pokud máte nějaké dotazy k seminářům, obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem na info@ea.cz.

Semináře

Středa 4. listopadu

 

Pornografie a sexuální závislosti - Marek Macák

 

Téma pornografie se nás týká víc, než je nám libo a než si často uvědomujeme. V semináři budeme mluvit o jejích příčinách, jejím rozsahu, dopadu a také o duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme zabývat možnostmi řešení potíží, které s pornografií souvisí. Účastníci semináře obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky.


Evropská reflexe knihy Center church Tima Kellera - Stefan Paas


Stefan Paas je editorem evropské verze Kellerovy knihy Center church. Ke každé kapitole knihy napsali evropští teologové a vedoucí svou reflexi. Jak vidí Evropané tuto stěžejní knihu a jak se liší evropský kontext od Kellerova. Směřuje americký evangelikalismus a duchovní scéna v evropských stopách?

 

Po návštěvnících semináře je vyžadováno, aby měli knihu Center church předem přečtenou (buď americkou nebo evropskou verzi)!!!


Rozvoj vedoucích a starších ve sboru – představení biblických studijních materiálů a kurzů Porterbrook - Daniel Hurta

 

Tato nově formulovaná teologie misijní církve a misijních skupin (missional communities) je dílem několika autorů z organizací Porterbrook Network, Acts 29 Europe a Soma Tacoma. Steve Timmis a Tim Chester s dalšími autory vytvořili velmi zajímavé curriculum vzdělávání starších a vedoucích sborů žijících v západní kultuře. Kurzy Portebrook učí křesťany žít v postmoderním světě ve světle příběhu Bible, se srdcem pro ztracený svět, s důrazem na misii a misijní skupiny. Dnes jsou tyto kurzy k dispozici v češtině.

Daniel Hurta (CB Maják Vsetín) představí tyto kurzy a uvede příklady, jak se dá s kurzy pracovat. Celé curriculum je rozčleněno do čtyř základních oblastí (Charakter, Bible, Církev, Svět). Dan vysvětlí, jakým způsobem můžete tyto kurzy využít v rámci vzdělávání starších a vedoucích v jednotlivých sborech. Silnou stránkou těchto kurzů je vynikající biblický základ a stručnost s jasným důrazem na misii a život v dnešní postmoderní Evropě.

 

Viz: www.porterbrooknetwork.org/porterbrook-learning nebo www.porterbrook.cz (webové stránky v provozu od října 2015) 


Romové v církvi - Petr Plaňanský


Pavel Říčan kdysi napsal knihu "S Romy žít budeme, jde o to jak", což je hodně dobrý název pro naše společné setkání, které se bude věnovat právě Romům v církvi. Co o nich víme? Jací jsou? Lze k nim najít cestu? Jak se naučit si vzájemně důvěřovat? Je lepší cesta církevní segregace nebo integrace? Rozumíme jejich kultuře, zvyklostem, duchovním zkušenostem? Dokážeme domyslet, co se stane, když nezískáme Romy pro Krista? Za kým by asi šli? Mé první zkušenosti s Romy jsou staré více jak 40 let, před čtvrt stoletím jsem byl hostem v několika romských rodinách na misijní cestě po Slovenském středohoří, posledních deset let se s nimi denně setkávám a pracuji. Rád se s vámi podělím o zkušenosti, které jsem nasbíral. Budu vám vyprávět několik příběhů a rád si poslechnu ty vaše.


Církev pro mladé? - Jak tvořit kulturu sboru otevřeného novým mladým lidem?  - Ondřej Szturc

 

V době Ježíše se lidé mohli ušlapat, aby mohli být s Ním a slyšet ho mluvit. V současnosti církev však často věří tomu, že duchovní svět dnešní lidi nezajímá, a důsledkem je, že sama církev je jim překážkou na cestě k Bohu. Mladí lidé jsou obzvlášť citliví na to, zda jsou někde přijati, a vycítí, zda někdo opravdu chce, aby se připojili, anebo jsou jenom projekt. V semináři se zaměříme na důležitou ingredienci otevřeného společenství - kulturu, otevřenou pro nově příchozí mladé lidi, kde jsou přirozeně přijati a okolí napomáhá jejich duchovnímu růstu.

 

Čtvrtek 5. listopadu

 

Kulatý stůl - Vztah evangelikálů a Řimsko-katolické církve - Pavel Černý a Jan Valeš


Sexualita v manželství & nevěra - Dana Staňková

 

V první části semináře se budeme zabývat biblickými principy zdravé intimity a sexuality v manželství. V druhé části nejčastějšími příčinami a projevy manželské nevěry konkrétně v křesťanských manželstvích.


Obnova sboru - David Novák


Když posuzujeme stav sboru, jsme často v pokušení vnímat jako vrchol to, když je ve sboru dost akcí a když je sbor stabilní a momentálně mu nehrozí rozkol. Seminář chce ukázat na to, že tento stav, možná pro někoho překvapivě, může signalizovat začátek konce. Existuje nějaký způsob, jak sbor obživit? Neexistuje, ale mohou existovat některé směrovky, jak sbor diagnostikovat a jak se pustit do určité proměny.


Služba žen a služba ženám v církvi - Olga Moldanová


Jaké trendy a potřeby se ve službě ženám a službě žen v církvi objevují? Jak se podle vás mění postavení žen v církvi - či jak by se mělo změnit? V čem je současná generace mladých žen v církvi jiná? Nedívají se muži stále na ženy v církvi jako na věřící druhého řádu? Jak se mění ideál "křesťanské ženy"? Máme-li rozvíjet specifickou službu ženám, jaké pro to vnímáte opodstatnění a jaké potřeby v této oblasti vidíte.


Lekce a trendy v zakládání sborů v Západní Evropě - Stefan Paas


Lekce a trendy v zakládání sborů v Západní Evropě – Mnoho lidí tvrdí, že zakládání sborů je možnou cestou k oživení růstu církve v Evropě. Jaká jsou ale skutečná data o trendy v oblasti zakládání sborů v sekulární západní Evropě? Jak se církve adaptují a kde inovují. Kde vidíme růst a proč? Stefan Paas se tématem dlouhodobě zabývá a je autorem knihy Church Planting in Secular Europe: A Critical Analysis.