Skip to main content
Naplánovaná událost Network - Akademický Networky

Vize networku

Křesťanská odborná veřejnost stojí „rozkročena nad propastí“ mezi dvěma společenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na půdě univerzity. Pro ty, jež takto „sedí na dvou židlích“, je tato pozice ne vždy pohodlná a ne vždy ať už jednou, či druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí s životem v jedné nebo druhé komunitě, nezřídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez toho, aniž by musel být učiněn nějaký zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, že oddání se vědě nevyhnutelně vede k odmítnutí nebo minimálně přehodnocení víry. V akademickém světě je zase možné slyšet, že křesťanské zaujetí potlačuje neutrální a otevřený přístup, nezbytný pro každou vědeckou práci. Tato oboustranná nedůvěra jistě dnes již není tak silná jako třeba před třiceti nebo snad ještě patnácti lety. Přesto je diskuse nad rolí křesťanů v univerzitním světe a vědecké praxi jako jistém druhu duchovní disciplíny stále okrajovou.

Cílová skupina

Akademický network chce tuto diskusi vést a být platformou pro křesťany působící v akademickém prostředí, kteří se zajímají o integraci křesťanské víry a vědy. Je určen pro studenty magisterských a doktorských programů, mladé vědecké pracovníky, docenty i profesory, kteří by chtěli diskutovat o poslání vědecké práce z křesťanského pohledu a výzvách, které tato cesta přináší v kontextu České republiky. Cílem networku je spojit a povzbudit křesťany z protestantského prostředí, kterým je blízká integrace jejich osobní víry i odborného vzdělání. Inspirovat k dalšímu rozvoji intelektuálně obdarovaných křesťanů, kteří považují za důležité aktivně působit v církvi i ve společnosti.

Vedoucí networku

Peter Cimala

Téma I. bloku: 

Téma II. bloku: 

Téma III. bloku: 

Téma IV. bloku: 

Vedoucí networku