Skip to main content
Naplánovaná událost Network - Vedení a řízení sboru Networky

Vize networku

Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení při společném přemýšlení o vedení a řízení sboru. Chceme si společně klást tyto i jiné otázky:

  • Jak vytyčovat vizi a cíle sboru?
  • Jaké formy a způsoby řízení jsou pro náš sbor nejvhodnější?
  • Jak rozvíjet své vůdčí schopnosti?
  • Jak plánovat, komunikovat a realizovat zásadní změny ve sboru?

Záleží nám na tom, aby network pomohl účastníkům jasněji vidět, co chce Bůh dělat skrze místní sbory v našem národě, a aby je povzbudil k takovému vedení, které bude místní sbory na jejich cestě posouvat tím správným směrem.

Cílová skupina networku

Network je určen všem, kteří řeší každodenní zápasy, kterými prochází každý sbor nezávisle na denominaci, do které patří. Je tedy určen především těm, kdo stojí ve vedení sborů, ale svůj přesah zde najdou i vedoucí pracovníci z dalších oblastí. Jakkoli bude network teoretickou reflexí různých oblastí, jeho cílem bude, aby si posluchači odnášeli praktické a realizovatelné nápady.

Téma letošního networku

Chceme-li naše sbory a církve vést, chceme-li, aby se rozvíjely, chceme-li aby služebníci v našich sborech rostli, neobejdeme se beze změn.

Zda bude jejich dopad pozitivní nebo spíše negativní, záleží na tom, jak se v době změny komunikuje a jedná. Každá změna přináší emoce a může být potenciálně jako přínosná, tak nebezpečná pro vztahy ve sboru i církvi. Řízení „lidské stránky změny“ je proto rozhodující pro přijetí a podporu změny v církvi i zachování dobrých vztahů.

Vedoucí networku

Jan Drahokoupil

Téma I. bloku: 

Průběh přijetí změny – s využitím modelu Dům změny

Emoce při změně – 4 postoje vůči změně

Téma II. bloku:  

Jak vést lidi v jednotlivých fázích změny

Jak řídit stres při změně

Téma III. bloku: 

Jak oznámit že změna je nutná

Jak změnu prožívají různé osobnostní typy

Téma IV. bloku: 

Jak ke změně motivovat

Vedoucí networku