Skip to main content

Semináře

Plenární program | Evangelium v době ego-pohanství I.

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Bůh byl v moderní západní kultuře nahrazen lidským já. Žijeme v době, kdy je veškerá realita vnímána především jako zrcadlo, kdy je ideálem sebe-realizace, sebe-poznání, introspekce či sebe-láska. Přesto se zdá, že se lidské já pod vahou tohoto nároku hroutí...

eF Talk | Mezi altruismem a egoismem

Peter Cimala
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Peter Cimala
Anotace

eF Talk | Ester jako židovská Šahrazád aneb Filipika proti biblickým komentářům

Jana Šrámková
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jana Šrámková
Jak vznikla drobná kniha denního čtení z Ester a proč hýbe čtenáři, ač nevyužívá nic z toho, co nás učili v teologickém semináři.

eF Talk | Ne/mocné narativy

Pavel Plchot
Naplánovaná událost
seminare Semináře – Pavel Plchot
anotace se připravuje

Jak vypůsobit změnu

David Novák
Naplánovaná událost
seminare Semináře - David Novák
Na jednu stranu víme, že církev se musí reformovat stále, což v sobě nese nutnost změny, na stranu druhou se změn bojíme, protože vše nové je více či méně neprozkoumané, což v sobě nese jistou míru rizika.

Teologie sebe-lásky podle Žalmu 8

Štěpánka Paluchníková
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Štěpánka Paluchníková
Co je člověk? Jak si stojí člověk ve své samosvojnosti před Stvořitelem? Nachází se bez nároku na spokojený pozemský život nebo o něj naopak má usilovat? A pokud má, pak jakým způsobem? Slučuje se sebe-láska s láskou k Bohu a bližnímu?

Smuggling Jesus Back to Church (in English)

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
What happened to the church? If you ever feel that something fundamental has disappeared from our spiritual life, you are not alone. But what is behind the fact that the church is in crisis?

Jak pomáhat lidem závislým na pornografii?

Pete Lupton
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Pete Lupton
Jak jako vedoucí můžeme pro lidi kolem sebe vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát mluvit o svém zápasu, a jak těmto lidem také prakticky pomoci na jejich cestě k uzdravení?

Plenární program | Evangelium v době ego-pohanství II.

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Bůh byl v moderní západní kultuře nahrazen lidským já. Žijeme v době, kdy je veškerá realita vnímána především jako zrcadlo, kdy je ideálem sebe-realizace, sebe-poznání, introspekce či sebe-láska. Přesto se zdá, že se lidské já pod vahou tohoto nároku hroutí...

eF Talk | "Všichni sobě nad slušnost přejeme" - Komenského přemáhání lidské samosvojnosti v 21. stol.

Jan Hábl
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jan Hábl
anotace bude doplněna

Plenární program | Evangelium v době ego-pohanství III.

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Bůh byl v moderní západní kultuře nahrazen lidským já. Žijeme v době, kdy je veškerá realita vnímána především jako zrcadlo, kdy je ideálem sebe-realizace, sebe-poznání, introspekce či sebe-láska. Přesto se zdá, že se lidské já pod vahou tohoto nároku hroutí...

Dilemata kulturní války

Jiří Unger
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jiří Unger
Co je vlastně kulturní válka a co legitimní debata nad věcmi veřejnými? Mnoho křesťanů si klade otázku, zda vůbec je naše role se kulturních válek účastnit a zda se v rámci něj křesťané nakonec nestávají podobnějšími svým názorovým oponentům.

Genderová identita v Kristu

Marek Macák
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Marek Macák
Jak se dívat na biblické "jako muže a ženu je stvořil" ve světle každodenního života a otázek o vlastním mužství anebo ženství. A pokud se nás toto tázání netýká osobně, jak přistoupit Kristovsky k věřícím a nevěřícím lidem, kteří při vší upřímnosti musí zodpovědně říct, že se jich genderové tázání osobně dotýká?

Příběh L'Abri

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Komunita L'Abri je fascinující svým ohromným vlivem na formování mnoha křesťanských myslitelů, autorů a výrazných křesťanských osobností, ale také jako místo, kde lidé nevěřící a pochybují našli komunitu, kde mohli hledat upřímné odpovědi na nejhlubší otázky o Bohu a lidském životě.

Evangelium podle Hrabala

Pavel Hošek
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Pavel Hošek
Anotace