Skip to main content

Plenární program | Bůh, který je věrný sám sobě

Naplánovaná událost seminare Semináře - Andrew Fellows
Andrew Fellows Mapa

Ego-pohanství věří v myšlenku, že lidé mohou stvořit sami sebe, což je vidět v konceptu self-made člověka. Našeho sebe-tvoření dosahujeme prostřednictvím sebe-autentizace neboli toho, že jsme věrní sami sobě.  Tato přednáška se bude zabývat tím, proč pouze biblický Bůh disponuje takovým druhem bytí, které je skutečně autentické. Skutečně se můžeme stát sami sebou pouze tehdy, když jsme věrní Jemu.

Seminář vede