Skip to main content
Category

Network – Vedení a řízení sboru

Network - Vedení a řízení sboruNetworky

Vedení a řízení sboru

Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení při společném přemýšlení o vedení a řízení sboru. Chceme si společně klást tyto i jiné otázky: Jak vytyčovat vizi a cíle sboru? Jaké formy a způsoby řízení jsou pro náš sbor nejvhodnější? Jak rozvíjet své vůdčí schopnosti? Jak plánovat, komunikovat a realizovat zásadní změny ve sboru?
mackova
7. 9. 2023