Skip to main content
Naplánovaná událost Network - Evangelikální teologie Networky

Vize networku

Network evangelikální teologie přivádí dohromady lidi z evangelikálního prostředí, kterým záleží na rozvoji teologického myšlení, ať už se mu věnují laicky nebo profesně. Network tak navazuje na činnost Sdružení evangelikálních teologů (www.evangelikalni-teologie.cz) a Evangelikálního teologického semináře (www.etspraha.cz).
Jmenovitě má tyto cíle:

  • Podněcovat teologickou práci a vytvářet prostor pro výměnu myšlenek, rozhovor a budování osobních kontaktů.
  • Soustředit pozornost na důležité impulzy světového teologického myšlení a jeho kontextualizace do společnosti a služby v České republice.
  • Vytvářet prostor pro domácí teologickou práci a její kritickou reflexi.

Cílová skupina networku

Network je určen širokému spektru zájemců o evangelikální teologii. Míří zejména na ty, kteří se teologii věnují v rámci své služby v církvi (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.) a ty, kdo teologii studují, učí nebo píší. Otevřen je ale i všem dalším, kteří mají zájem o rozvoj evangelikálního teologického myšlení.

Téma letošního networku

Do našeho networku zveme hlavního řečníka Evangelikálního fóra, který své poselství přinese v plenárních přednáškách a v networku bude prostor to s ním důkladně probrat. Další části networku poslouží k naslouchání a diskuzi nad domácí teologickou prací i nad aktualitami ze světového teologického dění.

Vedoucí networku

Jan Valeš a Pavel Paluchník

Téma I. bloku:

Apoštol Pavel: nové trendy ve výzkumu Pavlovy zvěsti z pohledu židovství prvního století (Pavel Paluchník)

Kdo byl apoštol Pavel? Nejslavnější konvertita, který opustil židovský legalismus a přiklonil se ke křesťanskému učení o milosti? Anebo Bohem povolaný židovský prorok hlásající evangelium pro ne-židy? Pokračující výzkum židovského rozměru Pavlovy zvěsti přináší zajímavé výsledky, které nejednou převrací dřívější pochopení apoštola a jeho teologie naruby. Přes svůj nesporný přínos čelí tyto pohledy na apoštola národů ovšem také řadě kritických námitek. V tomto bloku navážeme na network z minulého EF 2022 (fenomén N. T. Wright), seznámíme se s hlavními důrazy zastánců tzv. „nové perspektivy“ a kriticky navazujícího bádání, tzv. „Paul within Judaism“. V rámci diskuse se poté zaměříme na silné a slabší stránky těchto přístupů včetně toho, jak naše různé „čtení Pavla“ ovlivňuje i náš praktický křesťanský postoj. Doporučujeme přečíst si prvních 7 stran textu Jiřího Lukeše Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie publikovaného v SALVE. Revue proteologii, duchovní život a kulturu 3/2016, roč. 26, s. 29-51. ISSN1213-6301. Dostupné on-line po přihlášení do stránek zde.

Téma II. bloku: 

Rozhovor s Andrew Fellowsem

Předmětem rozhovoru budou teologická východiska jeho plenárních přednášek. Připravte si své otázky a využijte příležitost osobního rozhovoru s letošním hlavním řečníkem.

Téma III. a bloku:

Re-evangelizace, potřeba a model (Tomáš Grulich)

Současná krize evangelizace není primárně problémem uzavřenosti společnosti vůči evangeliu, ale je spíše projevem neaktuálnosti našeho pojetí evangelia. To církev potřebuje obnovu pochopení evangelia, potřebujeme re-evangelizaci, a pak se přirozeně staneme zdrojem naděje pro svou dobu.

Téma IV. bloku:

Válka, násilí a křesťanská etika (Jan Valeš a Łukasz Firla)

Přednáška představí základní pojmy vojenské etiky: ius ad bellum, ius in bello, dále principy rozlišování, humanity, proporcionality, nutnosti a užitečnosti. Pak se zaměříme na jejich teologickou reflexi, která odhalí východiska v této oblasti etiky. Nakonec budeme pozornost věnovat dilematům vojenské etiky. Většina společného času je vyhrazena pro rozhovor.

„Ježíšova třetí cesta“ – podněty k tématu křesťanské angažovanosti tváří v tvář válce přinese Łukasz Firla na základě svých zkušenosti z 13 let úsilí o nenásilná řešení násilných konfliktů.

On-line zdroje:

  • Shrnutí knihy M. Walzera, Spravedlivé a nespravedlivé války. Soubor pdf. ke stažení v katalogu knihovny ETS (zde)
  • Jan Valeš hostem Podcastu Honzy Hermana GrowUP na téma vojenská etika, zveřejněno 7. února 2024 – k poslechu (zde)
  • Rozhovor s Łukaszem Firlou z roku 2017 dostupný na stránkách ETS (zde)
  • Článek Łukasze Firly Ježíš chtěl získat spravedlnost i pro ty, které dnes vykořisťujeme z roku 2022 v magazínu Proboha!(zde)

Vedoucí networku

Řečníci networku