Skip to main content
Naplánovaná událost Network - Vedoucí křesťanských organizací Networky

Vize networku

Být vedoucím křesťanské organizace v ČR bývá často spíše cvičením v multitaskingu, kdy nedostatek zdrojů vyžaduje, aby vedoucí byl schopen dělat téměř vše od fundraisingu a mediální komunikace po ekonomický management a pastoraci. Cílem Networku vedoucích křesťanských organizací je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, zdrojů a nástrojů pro efektivní řízení organizací na biblických principech. Chceme nabídnout prostředí, kde se vedoucí, kteří čelí někdy i zásadním organizačním výzvám mohou setkat s dalšími vedoucími a s praktickou moudrostí, užitečnými podněty, dovednostmi a nástroji pro vedení a řízení organizací.

Cílová skupina networku

Svým obsahem je určen jak novým, tak i zkušeným vedoucím křesťanských organizací, ale může být přínosem i pro další účastníky, které zajímá oblast leadershipu.

Téma letošního networku

Investice do rozvoje, Lidské zdroje (HR)

Vedoucí networku

Karel Hennhofer, Jiří Unger

Téma I. bloku:

Investice do rozvoje – Část 1: Úvod a výsledky mapování potřeb (Karel Hennhofer a Jiří Unger)

Fungování a vedení křesťanské organizace/služby se ve své podstatě příliš neliší od fungování a vedení firmy. Obojí vyžaduje mít dobře nastavené procesy a struktury pro dosažení stanovených cílů. Popíšeme si různé oblasti/procesy v organizaci a seznámíme se s výsledky mapování potřeb desítek křesťanských organizací v ČR.

Dále se pobavíme o tom, co investice do organizačního rozvoje může vyžadovat a jak může vypadat proces změny.

Téma II. bloku:

Lidské zdroje (HR) – Část 1: Zákoutí HR v neziskové organizaci (Lucie Mészáros a Kateřina Kabut)

Mysleli jste si, že HR je hlavně o náborech, dokumentaci, BOZP, apod.? Ne tak úplně.. V tomto bloku vám odkryjeme více zákoutí HR, kde se podíváme i na další pojmy a procesy v HR. I přesto, že začneme tím jak pracovníci do organizace přicházejí, jak se s ní sžívají a jak z ní odcházejí, tak tím neskončíme. Následovat bude zákoutí péče o vaše pracovníky, jak důležitou roli hraje zpětná vazba, setkávání a nebo třeba benefity. Blok zakončíme různými možnostmi rozvoje a společným přemýšlením nad vzdělávacím rámcem. A na závěr setkání vám dáme možnost hlasovat o kokrétních tématech, která byste druhý den chtěli prakticky přenést do vašeho kontextu.

Téma III. bloku:

Lidské zdroje (HR) – Část 2: Jak dělat HR ve vašem kontextu (Lucie Mészáros a Kateřina Kabut)

V tomto bloku budete mít prostor přenést nově nabyté poznatky do vašeho kontextu. Můžeme se společně podívat na to, jak nastavit onboarding tak, aby se pracovníci mohli co nejladněji zapojit do chodu organizace. Tento čas můžeme rovněž věnovat tomu, abychom se společně zamysleli nad tím, jak můžete s péči o pracovníky začít a jaké mohou být vaše první kroky. Nebo potřebujete spíše vymyslet plán vzdělávání? I to je možné. Zkrátka se budeme věnovat tomu, čemu vy chcete. Naší touhou je abyste si odnesli konkrétní výstup, který můžete ve vaší organizaci ihned použít.

Téma IV. bloku:

Investice do rozvoje – Část 2: Příklady z praxe a výhled (Karel Hennhofer a Jiří Unger)

Příklady rozvoje z praxe, sdílení autentických zkušeností, ze kterých se můžeme vzájemně inspirovat a obohatit, bývá často velmi přínosné. Chceme dát prostor několika vedoucím, aby sdíleli své zkušenosti s organizačním rozvojem v různých oblastech.

Také se chceme společně zamyslet nad výhledem fungováním networku vedoucích křesťanských organizací, třeba i nad rámec setkávání v rámci Evangelikálního fóra, zajištění a sdílení zdrojů pro organizační rozvoj a rozvoj vedoucích.

Vedoucí networku

Řečníci networku