Skip to main content
Naplánovaná událost Network - Revitalizace sboru Networky

Vize networku

Na jednu stranu se zdá, že církev v Evropě výrazně „ztrácí dech“, na druhou stranu stále věříme, že má být nositelem životodárné zvěsti evangelia pro celý svět. Možná právě i toto napětí přináší mnoho otázek ohledně obnovy církve, zda je to možné a jak. Bůh, kterého nám představuje biblické svědectví, je Bůh stvořitel, který nejenže stvořil celý vesmír, ale v každé situaci a zvláště krizové přichází s nadějí, že je schopen tvořit nové věci. Na tomto networku budeme společně hledat, jak jako církev můžeme vstupovat do tohoto Božího stvořitelského působení. Jak být dobrými správci jeho darů milosti právě i při obnově církve.

Cílová skupina networku

Každý koho zajímá možnost obnovy církve nebo možná ještě radši komu leží na srdci obnova církve a je ochoten se k tomuto Božímu dílu připojit.

Téma letošního networku

Cesta obnovy alias vykoupení dědictví

Pokud chceme obnovu, revitalizaci, nový život v rámci sboru, o co vlastně usilujeme? Pán Bůh do každého člověka a také do každého společenství dal určité hřivny k naplňování poslání církve. Pokud sbor stagnuje či dokonce uvadá, co se stalo s hřivnami a požehnáním, které sbor měl? Jsou úplně ztraceny nebo jen zakopány, zaprodány? Usilovat o obnovu má smysl tehdy pokud věříme, že jsou z různých důvodů zakopány ať už kvůli selháním vedoucích nebo v rodinách, rozděleními, neporozuměním mezi generacemi, napětím mezi novými lidmi a starousedlíky a z mnoha dalších možných důvodů. Ježíš řekl, že přišel, aby vykoupil, co bylo zaprodáno. Většinou to vztahujeme na vykoupení těch, kdo se s Bohem ještě nesetkali, ale z hlediska historie Božího lidu se to určitě týká i toho, kde Boží lid přišel o to, co už od Boha dostal. Při cestě obnovy jde tedy o vykoupení dědictví sboru, které bylo při předávání zatíženo dluhem, zaprodáno. Jde tedy o vykoupení a to je v jádru evangelia Ježíše Krista.

Vedoucí networku

Pavel Plchot

Téma I. bloku:

Dopis od vzkříšeného Mesiáše (Pavel Plchot)

Pokud máme porozumět dynamice vykoupení dědictví sboru, potřebujeme dostat dopis od Pána církve, tedy od toho, kdo nás zná lépe než my sami. Dopis, ve kterém nám ukáže na čem jemu záleží, co On vidí jako důležité.  Potřebujeme slyšet, vidět, porozumět, co konkrétně je úkolem našeho sboru ve světle jeho záměrů. Jaký příběh On vypráví a chce vyprávět skrze naše společenství. Budeme společně vést rozhovor o “kritériích” hodnocení sboru v biblickém kontextu, ale také v kontextu doby, ve které žijeme. Jakými cestami se k nám může dostat zpětná vazba od Boha? Jak dopis od Boha většinou vypadá?

Téma II. bloku:

Chceme jako sbor jít dál – kudy vede cesta? (Pavel Plchot)

Často když je zvoleno nové staršovstvo, přijde nový kazatel, nově hledáme, jak dál. Většinou všechny týmy vedoucích chtějí postupovat dopředu a rozvíjet práci, tak, aby se šířilo Boží království. Kudy je možné se vydat? Jsou nějaká klíčová témata, která určitě potřebujeme vzít v potaz? Co jsou nezbytné kroky na cestě? Kudy naopak nejít? Jsou vyloženě nevhodné způsoby cesty obnovy? Těmto otázkám bychom se věnovali v rámci této části networku.

Téma III. bloku:

Krásný cíl vidíme, ale máme, co je potřeba, abychom tam došli? (Pavel Plchot)

Můžeme se cítit zavaleni nároky, které vnímáme, můžeme si zoufat ohledně nedostatku lidí, peněz, nadšení, ochoty, know-how. A do toho ještě někdo přijde s otázkami o celkovém směřování sboru. To už doopravdy ne… Jsou to nelehké otázky, ale zároveň může být povzbuzující, když zjistíme, že nakonec k tomu, co po nás chce Pán Bůh zdroje jsou. Společně bychom si zkusili ujasnit, jaké zdroje máme k dispozici nakonec v každém sboru.

Téma IV. bloku:

Sbor dobrý a věrný – jak poznáme, že se posouváme správným směrem? (Pavel Plchot)

Pán Ježíš, když dává výzvy sborům v 2. a 3. kapitole Zjevení, tak má určité konkrétní úkoly. Jak se asi poznalo, že se posunuli správným směrem? Jak si představujeme ovoce cesty obnovy v rámci našeho společenství? Jaké ovoce očekává Pán Bůh? Jak a podle čeho poznáme, že jsme se posunuli? Odpovědi na tyto otázky velice úzce souvisí s kontextem a konkrétní situací sboru. Budeme společně hovořit o tom, jak dobře naložit i s těmito otázkami.

Vedoucí networku