Skip to main content

Andrew Fellows

britský teolog

Andrew Fellows je v současnosti jedním z nejoriginálnějších a nejinspirativnějších křesťanských myslitelů ve Velké Británii, který reflektuje posuny v západní kultuře a hledá cesty k reformě církve tam, kde jsme zapomněli, kým jsme a kde se Kristus vytratil z centra naší víry.

Andrew působil od roku 1988 sedm let jako pastor sboru v Bradfordu v hrabství West Yorkshire. V roce 1995 se jeho rodina přestěhovala do anglické pobočky komunity L’Abri, kde žil a pracoval 21 let. (První pobočku L’Abri založil ve Švýcarsku Francis Schaeffer jako studijní centrum a místo, kde lidé v prostředí sdíleného života v komunitě mohou přicházet s otázkami o Bohu a pochybnostmi a zkoumat ty nejpodstatnější otázky lidského života. L’Abri se během let stala jedním z nejvlivnějších myšlenkových center, které ovlivnilo stovky autorů a osobností.) V letech 2011 až 2016 byl Andrew předsedou L’Abri International. Nyní Andrew žije v Cambridge a vedle své řečnické a spisovatelské práce působí jako pastor nově vzniklého sboru. Jeho zvláštním zájmem je oslovovat skeptiky a povzbuzovat Kristovy následovníky, aby rozvíjeli svůj myšlenkový život tak, aby zahrnoval celé evangelium pro celý svět se všemi jeho důsledky. IVP nedávno vydalo jeho knihu Smuggling Jesus Back Into the Church. Andrew je ženatý s Helen. Mají čtyři děti a tři vnoučata.

Semináře

Plenární program | Konfrontace s moderním náboženstvím vlastního já

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Nové náboženství "já" a jeho původ

Smuggling Jesus Back to Church (in English)

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
We examine the concerning issue of the modern church becoming secularized and explore the reasons behind it.

Plenární program | Bůh, který je věrný sám sobě

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Proč pouze biblický Bůh disponuje takovým druhem bytí, které je skutečně autentické. Skutečně se můžeme stát sami sebou pouze tehdy, když jsme věrní Jemu.

Plenární program | Bůh, který nemůže jinak než vyjádřit sám sebe

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Ego-pohanství je věk sebeprosazování, kdy se snažíme zviditelnit svou vlastní slávu...

Příběh L'Abri

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Komunita L'Abri je fascinující svým ohromným vlivem na formování mnoha křesťanských myslitelů, autorů a výrazných křesťanských osobností, ale také jako místo, kde lidé nevěřící a pochybují našli komunitu, kde mohli hledat upřímné odpovědi na nejhlubší otázky o Bohu a lidském životě.

Networky

Evangelikální teologie

Naplánovaná událost
Network - Evangelikální teologie Networky
V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.

Proběhlé semináře