Skip to main content

Andrew Funka

americký misionář sloužící v ČR s organizací Alongside Ministries International

Dříve sloužil po boku Skotské církve ve Skotsku a nyní působí v České republice již více než 10 let, od roku 2015 v rámci České evangelikální aliance. Dříve byl předsedou správní rady Křesťanské mezinárodní školy v Praze, spolupracuje s Komenského institutem a v současné době působí ve správní radě Via Comenia n.f. Je aktivním členem Církve bratrské v Praze 5, rád podporuje zakládání sborů v projektech M4 a M4Ready, pomáhá na anglických táborech Scripture Union a s manželkou Amy objevuje české hrady a zámky.

an American missionary with Alongside Ministries International

An American missionary with Alongside Ministries International, serving alongside churches and Christian organizations to advance the Gospel. He previously served alongside the Church of Scotland in Scotland, and has now been in the Czech Republic over 10 years, since 2015 as part of the Czech Evangelical Alliance. Previously chairman of the board for the Christian International School of Prague, cooperates with the Comenius Institute, and currently serves on the board of Via Comenia n.f. An active member of Církev Bratrska in Prague 5, he enjoys supporting M4 and M4Ready, helping with Scripture Union English Camps, and exploring Czech castles with his wife, Amy.

Networky

Cross-Cultural Missions Network

Naplánovaná událost
Network - Misie Networky
Bringing together practitioners and participants who are working to advance the Gospel in ways that cross cultural borders, both those coming into the Czech Republic and those going out from the Czech Republic, in order to improve our understanding and effectiveness in our various ministries.