Skip to main content
studentka teologie a pastorace na Jihočeské univerzitě

Daniela je studentkou teologie a pastorace na JČU. Vystudovala již ETS a rok strávila v zahraničí na misijním školení organizace YWAM. Snaží se kloubit terapeutický přístup ACT s křesťanskou tradicí duchovního formování. Baví ji navštěvovat kláštery a učit se novým způsobům přebývání s Bohem. Spolupořádá akce pro mládež a doprovází mladé lidi v církvi jejich cestou životem.K jejím koníčkům patří tvůrčí psaní a cestování.

Networky

Poradenství a pastorace

Naplánovaná událost
Network - Poradenství a pastorace Networky
V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.