Skip to main content

David Novák

předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13

Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.

Chairman of the council for the Církev bratrská (Evangelical Free Church) denomination, pastor at CB Prague 13

For many years he worked as a denominational youth leader in CB. He founded the organization Athletes in Action, participated in the founding of new congregations of CB Prague 6 and then Prague 13. He is the author of several books and numerous articles in various periodicals. He is the chairman of the Council of Církve bratrské and a successful blogger. He has two sons with his wife Daniela.

Semináře

Jak vypůsobit změnu

David Novák
Naplánovaná událost
seminare Semináře - David Novák
Na jednu stranu víme, že církev se musí reformovat stále, což v sobě nese nutnost změny, na stranu druhou se změn bojíme, protože vše nové je více či méně neprozkoumané, což v sobě nese jistou míru rizika.

Networky

Cross-Cultural Missions Network

Naplánovaná událost
Network - Misie Networky
Bringing together practitioners and participants who are working to advance the Gospel in ways that cross cultural borders, both those coming into the Czech Republic and those going out from the Czech Republic, in order to improve our understanding and effectiveness in our various ministries.

Proběhlé semináře