Skip to main content

David Symon

pracovník v NF Nehemia a učitel na Evangelikálním teologickém semináři

David Symon vystudoval slavistická studia ve specializacích (kroatistika – serbistika na FF UK). Poté mezi lety 2008 a 2016 pracoval s International Fellowship of Evangelical Students v Bosně a Hercegovině. V současné době působí v Nadačním fondu Nehemia a vyučuje na ETS. David v roce 2021 získal PhD na Oxford Centre for Mission Studies, jeho výzkum se zabývá identitou českých misionářů v zemích bývalé Jugoslávie.

member care worker in Nehemia Czech Republic, teacher at the Evangelical Theological Seminary

David Symon graduated in Slavic Studies with a specialization in Croatian – Serbian from the Faculty of Arts at Charles University. He then worked with the International Fellowship of Evangelical Students in Bosnia and Herzegovina between 2008 and 2016. Currently, he works in Nehemia Foundation and teaches at ETS. David received his PhD from the Oxford Centre for Mission Studies in 2021, his research focused on the identity of Czech missionaries in the countries of the former Yugoslavia.

Networky

Cross-Cultural Missions Network

Naplánovaná událost
Network - Misie Networky
Bringing together practitioners and participants who are working to advance the Gospel in ways that cross cultural borders, both those coming into the Czech Republic and those going out from the Czech Republic, in order to improve our understanding and effectiveness in our various ministries.