Skip to main content

Jan Valeš

vojenský kaplan, učitel na Evangelikálním teologickém semináři

Milovat Boha celou svou myslí přijal jako osobní poslání, ať již pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, kazatel Církve bratrské (od roku 2002), ředitel ETS (v letech 2007-17) nebo jako vojenský kaplan (od roku 2021). Od mládežnických let vyučuje na ETS, aktuálně především přehled křesťanského učení (systematickou teologii a etiku).

Networky

Evangelikální teologie

Naplánovaná událost
Network - Evangelikální teologie Networky
V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.