Skip to main content

Pavel Paluchník

Kazatel Církve bratrské v Poděbradech, učitel Nového zákona a vedoucí katedry biblických studií na ETS v Praze.

Teologicky byl formován v Praze (ETS a ETF UK), během kratších pobytů na zahraničních univerzitách, ale také praxí kazatele na třech sborech a dlouhodobou službou v dorostu a mládeži. Ve své disertační práci se věnoval pozoruhodnému propojení pastorace a teologie v listu Židům. Je ženatý, má tři děti. Vytrvalostně běhá, rád leze po vysokých horách a hraje na baskytaru.

Networky

Evangelikální teologie

Naplánovaná událost
Network - Evangelikální teologie Networky
V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.