Skip to main content

Pavel Hošek

teolog a religionista (Universita Karlova v Praze), vedoucí katedry systematické teologie a učitel na Evangelikálním teologickém semináři

Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017), Evangelium lesní moudrosti – Duchovní odkaz zakladatele skautingu E. T. Setona (2019), Sloužím tajnému ohni: duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena (2020), Ve víru velkého tance: duchovní zkušenost přítomná v díle C. S. Lewise (2021), Chasidské příběhy: mezi židovskou mystikou a krásnou literaturou (2022), Jonáš, Biblion (2023), Evangelium podle Bohumila Hrabala (2024).

Semináře

Evangelium podle Hrabala

Pavel Hošek
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Pavel Hošek
Bohumil Hrabal je ve světě nejznámější český spisovatel dvacátého století, málokdo ale ví o jeho vztahu k Ježíši Kristu...

Proběhlé semináře