Skip to main content

Štěpánka Paluchníková

pastorační asistentka, učitelka na Evangelikálním teologickém semináři

Vyučuje na ETS na katedře Systematické teologie a Pastorace. Pracuje jako pastorační asistentka ve sboru CB Poděbrady. Vystudovala teologii na ETF UK (2022). Ve své magisterské práci se věnovala nauce o stvoření z pohledu O. Clémenta, R. Rohra, N.T. Wrighta a papeže Františka. S manželem Pavlem vychovávají Šimona, Johanku a Kryštofa.

Semináře

Teologie sebe-lásky podle Žalmu 8

Štěpánka Paluchníková
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Štěpánka Paluchníková
Co je člověk? Jak si stojí člověk ve své samosvojnosti před Stvořitelem? Nachází se bez nároku na spokojený pozemský život nebo o něj naopak má usilovat? A pokud má, pak jakým způsobem? Slučuje se sebe-láska s láskou k Bohu a bližnímu?

Proběhlé semináře