Skip to main content

Tomáš Grulich

kazatel Církve bratrské, učitel na Evangelikálním teologickém semináři

Vystudoval nejprve Zemědělskou Univerzitu, později ETS a pak dále kontextuální misiologii na IBTS. Působil jako kazatel mládeže, později jako zakladatel sboru CB Černý Most v současnosti vede projekt zakládání sboru CB Network Praha. Je členem odboru CB pro zakládání stanic a sborů 7Z, Cesty obnovy, ředitelem učednické koleje Pražský Tyrannus Hall a na ETS učí sborovou pastoraci. Mnoho let byl zapojen do národního ČEA M4 jako člen národního týmu a kouč. Je ženatý a spolu s manželkou Markétou mají tři dospělé děti.

Církev bratrská pastor, teacher at the Evangelical Theological Seminary

Graduated first from the Agricultural University, later from ETS and then from IBTS in contextual missiology. He worked as a youth leader, later as the founder of the CB congregation Černý Most, and is currently leading the project of establishing the CB Network Prague. He is a member of the CB Department for the founding of 7Z stations and congregations, Paths of Renewal, director of the Prague Tyrannus Hall discipleship college and teaches congregational pastoral care at ETS. He has been involved in the national CEA M4 for many years as a national team member and coach. He is married and he and his wife Margaret have three grown children.

Networky

Evangelikální teologie

Naplánovaná událost
Network - Evangelikální teologie Networky
V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.

Cross-Cultural Missions Network

Naplánovaná událost
Network - Misie Networky
Bringing together practitioners and participants who are working to advance the Gospel in ways that cross cultural borders, both those coming into the Czech Republic and those going out from the Czech Republic, in order to improve our understanding and effectiveness in our various ministries.