Skip to main content

Semináře

Plenární program | Konfrontace s moderním náboženstvím vlastního já

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Nové náboženství "já" a jeho původ

eF Talk | Církev pro křesťany i nekřesťany

Bedřich Smola
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Bedřich Smola
Jak vytvořit církev, kde by byli rádi křesťané a také nekřesťané?

eF Talk | Ester jako židovská Šahrazád aneb Filipika proti biblickým komentářům

Jana Šrámková
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jana Šrámková
Jak vznikla drobná kniha denního čtení z Ester a proč hýbe čtenáři, ač nevyužívá nic z toho, co nás učili v teologickém semináři.

eF Talk | Ne/mocné narativy

Pavel Plchot
Naplánovaná událost
seminare Semináře – Pavel Plchot
V jakém příběhu žijeme? Jaký příběh žijeme?

Jak vypůsobit změnu

David Novák
Naplánovaná událost
seminare Semináře - David Novák
Na jednu stranu víme, že církev se musí reformovat stále, což v sobě nese nutnost změny, na stranu druhou se změn bojíme, protože vše nové je více či méně neprozkoumané, což v sobě nese jistou míru rizika.

Teologie sebe-lásky podle Žalmu 8

Štěpánka Paluchníková
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Štěpánka Paluchníková
Co je člověk? Jak si stojí člověk ve své samosvojnosti před Stvořitelem? Nachází se bez nároku na spokojený pozemský život nebo o něj naopak má usilovat? A pokud má, pak jakým způsobem? Slučuje se sebe-láska s láskou k Bohu a bližnímu?

Smuggling Jesus Back to Church (in English)

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
We examine the concerning issue of the modern church becoming secularized and explore the reasons behind it.

Jak pomáhat lidem závislým na pornografii?

Pete Lupton
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Pete Lupton
Jak jako vedoucí můžeme pro lidi kolem sebe vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát mluvit o svém zápasu, a jak těmto lidem také prakticky pomoci na jejich cestě k uzdravení?

Rozvoj vedoucích ve sboru

Bedřich Smola
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Bedřich Smola
Jaké jsou možnosti, jak v rámci místní církve pomoci lidem rozvíjet jejich schopnosti, aby mohli lépe sloužit ostatním?

Plenární program | Bůh, který je věrný sám sobě

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Proč pouze biblický Bůh disponuje takovým druhem bytí, které je skutečně autentické. Skutečně se můžeme stát sami sebou pouze tehdy, když jsme věrní Jemu.

eF Talk | "Všichni sobě nad slušnost přejeme" - Komenského přemáhání lidské samosvojnosti v 21. stol.

Jan Hábl
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jan Hábl
Vše, co jest, je, „aby“. Tj. za nějakým účelem, pro něco. Každá věc, každé jsoucno je charakteristické svou teleologickou povahou.

Plenární program | Bůh, který nemůže jinak než vyjádřit sám sebe

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Ego-pohanství je věk sebeprosazování, kdy se snažíme zviditelnit svou vlastní slávu...

Dilemata kulturní války

Jiří Unger
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Jiří Unger
Co je vlastně kulturní válka a co legitimní debata nad věcmi veřejnými? Mnoho křesťanů si klade otázku, zda vůbec je naše role se kulturních válek účastnit a zda se v rámci něj křesťané nakonec nestávají podobnějšími svým názorovým oponentům.

Genderová identita v Kristu

Marek Macák
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Marek Macák
Jak se dívat na biblické "jako muže a ženu je stvořil" ve světle každodenního života a otázek o vlastním mužství anebo ženství. A pokud se nás toto tázání netýká osobně, jak přistoupit Kristovsky k věřícím a nevěřícím lidem, kteří při vší upřímnosti musí zodpovědně říct, že se jich genderové tázání osobně dotýká?

Příběh L'Abri

Andrew Fellows
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Andrew Fellows
Komunita L'Abri je fascinující svým ohromným vlivem na formování mnoha křesťanských myslitelů, autorů a výrazných křesťanských osobností, ale také jako místo, kde lidé nevěřící a pochybují našli komunitu, kde mohli hledat upřímné odpovědi na nejhlubší otázky o Bohu a lidském životě.

Evangelium podle Hrabala

Pavel Hošek
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Pavel Hošek
Bohumil Hrabal je ve světě nejznámější český spisovatel dvacátého století, málokdo ale ví o jeho vztahu k Ježíši Kristu...

Příběhy a teologie palestinských křesťanů / Stories and Theology from Palestinian Christians

Leendert Wolters
Naplánovaná událost
seminare Semináře - Leendert Wolters
Nedávné vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem nás snadno svádí k tomu, abychom si v politickém konfliktu vybrali stranu. Neměli bychom však přehlížet přítomnost arabských křesťanů v Izraeli a na palestinských územích.