Skip to main content

Dilemata kulturní války

By 10. 11. 202322 listopadu, 2023seminare, Semináře - Jiří Unger
Naplánovaná událost seminare Semináře - Jiří Unger
Jiří Unger Mapa

Co je vlastně kulturní válka a co legitimní debata nad věcmi veřejnými? Mnoho křesťanů si klade otázku, zda vůbec je naše role se kulturních válek účastnit a zda se v rámci něj křesťané nakonec nestávají podobnějšími svým názorovým oponentům. Samotný boj dává ohromný pocit identity a energie, velké My a Oni naplňuje smyslem i pocitem morální nadřazenosti. Zároveň panuje přesvědčení, že pokud nebudeme křičet dost důrazně, nemáme možnost cokoli ovlivnit. Umírněný střed postupně mizí nebo rezignuje, protože se zužuje prostor pro neideologickou a seriózní debatu. Politicko-aktivistická rovina naopak často zcela zastiňuje rovinu pastorační a lidskou a aktivismus často není vyvážen hlubokou zkušeností se skutečnými lidmi. Jakým způsobem jednat a komunikovat v takovéto situaci? Jakou zbožnost tato polarizovaná doba vyžaduje? Co se můžeme naučit z Ježíšova přístupu k polarizujícím tématům jeho doby?

Seminář vede