Skip to main content

eF Talk | Ester jako židovská Šahrazád aneb Filipika proti biblickým komentářům

Naplánovaná událost seminare Semináře - Jana Šrámková
Jana Šrámková Mapa

Orient, opulence, rafinovanost, ješitnost, kuří oka a opršelý patriarchát. Dokonalé scénování a šetření fakty. Jak vznikla drobná kniha denního čtení z Ester a proč hýbe čtenáři, ač nevyužívá nic z toho, co nás učili v teologickém semináři. Proč kázání chutnávají jako ocucaný bonbon a proč je pro výklad Bible důležitější číst romány a chodit do divadla než studovat teologii. Přijďte spolu s dalšími váženými muži pohoršeně nesouhlasit na hostinu v Súsách! Za zdí v harému vědí holky svoje.

eF Talk přednáší