Skip to main content

eF Talk | „Všichni sobě nad slušnost přejeme“ – Komenského přemáhání lidské samosvojnosti v 21. stol.

By 23. 11. 202312 prosince, 2023seminare, Semináře - Jan Hábl
Naplánovaná událost seminare Semináře - Jan Hábl
Jan Hábl Mapa

Vše, co jest, je, „aby“. Tj. za nějakým účelem, pro něco. Každá věc, každé jsoucno je charakteristické svou teleologickou povahou. Má cíl, ležící mimo sebe, překračuje samo sebe, existuje, vy-stupuje ze sebe, neboť tak bylo zamýšleno a stvořeno. Komenského pojmoslovím, nic není „samosvojné“, tedy existující samo pro sebe. Kromě člověka. Bylo to tak odnepaměti, Proto máme problém, který musíme řešit.

eF Talk přednáší