Skip to main content

Jak pomáhat lidem závislým na pornografii?

Naplánovaná událost seminare Semináře - Pete Lupton
Pete Lupton Mapa

Asi už málo koho překvapí, že i křesťané bojují se závislostí na pornografii. Nicméně jen velmi malé procento křesťanů nachází pomoc ve svém místním společenství a mnohdy se kvůli nejrůznějším obavám zdráhají říct si o pomoc. V tomto semináři se podíváme na to, jak jako vedoucí můžeme pro lidi kolem sebe vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát mluvit o svém zápasu, a jak těmto lidem také prakticky pomoci na jejich cestě k uzdravení.

Seminář vede