Skip to main content

Plenární program | Bůh, který nemůže jinak než vyjádřit sám sebe

Naplánovaná událost seminare Semináře - Andrew Fellows
Andrew Fellows Mapa

Ego-pohanství je věk sebeprosazování, kdy se snažíme zviditelnit svou vlastní slávu. Věříme, že sebeutváření a sebevyjádření jsou vzájemně propojeny, protože jsme nejautentičtější, když se prezentujeme jako osobnosti, kterými toužíme být.  To je v rozporu s pravdou, že Boží sláva dokonale odráží jeho podstatu a jeho sebevyjádření odhaluje to, co je skutečně nejvyšší. Chválit ho za jeho sebevyjádření znamená pouze uznat tuto nepopiratelnou skutečnost

Seminář vede