Skip to main content

Příběh L’Abri

By 13. 11. 202324 ledna, 2024seminare, Semináře - Andrew Fellows
Naplánovaná událost seminare Semináře - Andrew Fellows
Andrew Fellows Mapa

Seminář bude v angličtině bez překladu / English language without translation

Andrew spent more than twenty years living and working with his family in L’Abri Fellowship in England.  In this seminar, we will delve into the incredible story and lasting impact of L’Abri over the past seven decades, and explore valuable lessons that can be gleaned from this ministry.

Andrew žil a pracoval se svou rodinou více než dvacet let v L’Abri Fellowship v Anglii. Na tomto semináři se ponoříme do neuvěřitelného příběhu a trvalého vlivu L’Abri za posledních sedm desetiletí a prozkoumáme cenné lekce, které lze z této služby získat.

Seminář vede