Skip to main content

Smuggling Jesus Back to Church (in English)

By 13. 11. 202324 ledna, 2024seminare, Semináře - Andrew Fellows
Naplánovaná událost seminare Semináře - Andrew Fellows
Andrew Fellows Mapa

Seminář bude v angličtině bez překladu / English language without translation

In this seminar, we delve into the content of Andrew’s book, which shares the same title. We examine the concerning issue of the modern church becoming secularized and explore the reasons behind it. It is crucial to understand what this secularization looks like in today’s context. The resistance against this trend can only be achieved by placing Jesus at the center of the church.

V tomto semináři se seznámíme s obsahem Andrewovy knihy, která nese stejný název. Prozkoumáme znepokojivou otázku sekularizace moderní církve a zjistíme, jaké jsou její příčiny. Zásadní je pochopit, jak tato sekularizace vypadá v dnešním kontextu. Odolat tomuto trendu lze pouze tak, že do středu církve postavíme Ježíše.

Seminář vede